RANDY

Instruments

gt, keyb, zpěv.

Reference:

Ch, D, SP

Communication:

 D, Engl.