ALEX

Instruments

Gt, keyb, zpěv.

Reference:

četná pracoviště v Německu

Communication:

 Cz,D.