DUO NAVARO

Obsazení

INGRID - Sklo balanc - velmi elegantní vystoupení. Od balancování obří pyramidy až po riskantní balanc meče na noži na špici s hořícím svícnem ve 4m výšce.
ROBERT- mezi jeho speciality patří žonglování pingpongových míčků ústy, jako i hraní na bicí, jak jinak než míčky. Toto spojení rytmiky a žonglování je divácky velmi atraktivní. Vystoupení je založeno na kontaktu s diváky, obsahuje množství brilantního humoru.
DUO NAVARO - toto duo prezentuje řadu kouzelnických vystoupení. Zcela nepochopitelná "Transmise kostýmů ". Možnost zapojení diváků, event. prezentace (vykouzlení) výrobku.

Repertoár:

INGRID - glass balance - very elegant show. From balance of a giant pyramid till very risky number - balance of a sward on knife on top, with burning candlestick, at 4m.
ROBERT - his masterpiece is juggling of little ping pong balls by mouth, also playing drums by little balls. This combination of rhytm and juggling is very attractive for the audience. This performance is based on a contact with an audience, including a lot of humour.
DUO NAVARO - presenting a lots of magic shows. Incomprehensible "Transmission of costumes". There´s also possible engage an audience into the magic, eventually presentation (make an magic with of any product.